2 Kasım 2012 Cuma

Japonya Depremi


11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU 
HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) 
BİLGİ NOTU 
JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 
Aktif Tektonik Araştırmaları Birimi 
17 MART 2011 
ANKARA1

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU DEPREMİ


11 Mart 2011 günü Japonya’nın kuzeydoğu kıyısında, okyanusta meydana gelen Mw: 9.0 
büyüklüğündeki deprem büyüklük açısından, aletsel dönemde dünyada meydana gelen en büyük 
depremler içinde beşinci sırada yer almaktadır. Tektonik konum açısından bu deprem Japonya’nın 
doğusunda, Pasifik levhası ile Kuzey Amerika levhası arasındaki Japon hendeği olarak 
adlandırılan dalma-batma zonunda meydana gelmiştir. Bu dalma-batma zonunda Pasifik levhası
yaklaşık 8 cm/yıllık bir hızla Kuzey Amerika levhası altına dalmaktadır. Deprem bu dalma-batmazonundaki mega-bindirme niteliğindeki bir faydan kaynaklanmıştır. Depremde yaklaşık 400 km 
uzunluğunda yüzey faylanması geliştiği öngörülmektedir.  
Japonya’nın kuzeydoğusunda, Honshu adası  kıyıları boyunca can kaybının 10 000 bini 
aşması beklenmektedir ve bu deprem Japonya tarihinde görülmemiş boyutta ekonomik zarara yol 
açmıştır. Depremdeki can kaybı ve ekonomik zararın bu denli fazla olmasının sebebinin, deprem 
sarsıntılarının yol açtığı yapısal  yıkımlardan çok, depremin tetiklemesiyle meydana gelen 
tsunamiyle ilgili olduğu rapor edilmektedir. Bu iki olay sonrasında iki nükleer santralde meydana 
gelen patlamalarla ortaya çıkan depremin yol açtığı nükleer kaza ise Japonya depremini ulusal bir 
afet olmaktan çıkarıp dünya çapında bir afete dönüşmüştür. 

Devamı :http://www.mta.gov.tr/v2.0/duyuru/duyurular/11-03-2011-japonya-dapremi-bilgi-notu.pdf


Kaynak : www.mta.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder